ROI, Return ON Investment dilimizde yatırımın geri dönüşü YG olarak tanımlanır. ROI, reklam yatırımınızın size getirisini hesaplayan bir ölçüdür. ROI, Reklamın reklam verene dönüşüm maliyetinin hesaplanmasında önemli bir terimdir. Reklamcılıkta ROI ın yüksek oranda çıkması, verilen reklamın kazandırdığı anlamına gelir.

ROI, yani YG (Yatırım Getirisi) hem Google Ads hem de Facebok Reklamlarında ayrıca tüm reklamcılıkta kullanılan bir hesaplama yöntemidir. RIO verilen reklama göre ölçümlenebilir aşağıda RIO ölçümüne (ROI Hesapalama) bir örnek bulabilirsiniz.

ROI Ölçümü (ROI Hesaplama)

ROI ölçümü ve hesaplaması şu şekilde yapılır;

Örnek hesaplamamızda, 2500 TL lik bir reklam bütçesi harcaması sonucunda 40 adet saat satan bir işletme düşünün. Şirketin, satılan her saat başına 85 TL kar ettiği düşünülürse RIO = 1.36

Yukarıdaki örnekte ROI 1.36 çıktığına göre bu reklama devam edilebilir.

Elde edilen toplam kar X Satış Adedi / Reklam Maliyeti = ROI

ROI hesabı yapıldığında eğer sonuç “1” altına düşerse yapılan reklam yatırımı zarar etmektedir bu yüzden ROI sürekli olarak kontrol edilmelidir.

ROI (YG Yatırım Getirisi) hesaplarken kar oranını iyi hesaplamak gerekir çünkü ekstra maliyetler gözden kaçırılırsa yapılan yatırım yine zararla sonuçlanır. Örneğin yukarıdaki örnekte kar oranına kargo masrafı eklenmediyse elde edilen kar gerçek hayatta daha az olacaktır. Bu tip bir sürprizle karşılaşmamak için ROI hesabında net kar ornının da doğru hesaplanması gerekir.